Regulament oficial al concursului “Castiga cu Yurta invitatii la Indagra”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Concursul “Castiga cu Yurta invitatii la Indagra” este organizată de Yurta Prod S.R.L., cu sediu in Sacele, Bulevardul Brasovului nr. 80, jud, Brasov, avand CUI RO6702047 si J08/3515/94, cont deschis la Banca Raiffeisen, sucursal Sacele, cont bancar RO61RZBR0000060001140985, reprezentat de Magdó Mariana, administrator.

 

1.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul oricând pe durata desfășurării Concursului; orice modificare adusă prezentului Regulament va face obiectul unui Act Adițional ce va fi publicat pe site-ul yurta.ro cu cel puțin 24 (douăzecișipatru) de ore înainte de data de la care modificarea va produce efecte.

 

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Concursul este organizată și se desfășoară începând cu data de 25.10.2019 și se încheie la data de 28.10.2019, ora 23:59:59.

Aceasta se va desfășura profilul de Facebook a companiei Yurta, în condițiile detaliate la Mecanism.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La acest concurs pot participa persoanele fizice, cu vârsta de minimum 18 (optsprezece) ani împliniți până la data înscrierii în concurs, cu domiciliul/reședința stabilă în România, care acceptă condiţiile prezentului Regulament. Persoanele minore nu se pot înscrie în concurs.

Nu pot participa la acest concurs angajații Organizatorului, persoanelor împuternicite, soții, soțiile și rudele de gradul întâi (părinți, copii) ale angajaților companiilor anterior menționate.

Organizatorul are dreptul să discalifice și să anuleze comentariile, care conțin un limbaj defăimător sau licențios.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Eligibilitate. Toate persoanele având cel puțin 18 (optsprezece) ani împliniți până la data începerii concursului (25.10.2019) si care vor raspunde la intrebarea: Care este planta ta favorita de la Yurta? printr-un comment la postarea concursului pot castiga o invitatie de 2 persoane la expozitia Indagra.

 

4.2. Pașii ce trebuie parcurși pentru înscriere sunt următorii:

  1. Etichetează într-un comentariu prietenul/prietena cu care doresti sa participi la Expozitie.
  2. Descrie planta ta favorita de la Yurta intr-un comentariu la postarea Concursului!

 

SECȚIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

5.1 Descrierea premiilor

Premiile oferite în cadrul acestui concurs, sunt: 3 invitatii de cate 2 persoane pentru expozitia Indagra.

Expozitia Indagra este cea mai mare expozitie de gradinarit și agricultură din Romania care va avea loc la Bucuresti, in incinta Romexpo, in perioada 30.10.2019-03.11.2019.

 

Invitatiile va fi acordate participanților, prin trageri la sorți electronice, cu garantarea caracterului aleatoriu al desemnării câștigătorului.

Câștigătorul nu are posibilitatea să primească contravalorea în bani sau în alte obiecte a premiului și nici dreptul de a cere schimbarea lui, în niciun fel. Premiul atribuit nu poate fi transferat unei alte persoane. In cadrul acestui concurs se ofera doar invitatii la Indagra, fara alte beneficii.

 

5.2 Acordarea premiilor

Premiile vor fi acordate prin intermediul extragerii electronice, după cum urmează: La tragerea la sorți din data de 29.10.2019 vor participa toate înscrierile valide recepționate în perioada 25.10.2019 – 28.10.2019 ora 23:59:59 inclusiv.

Tragerea la sorți se va face aleatoriu, cu ajutorul https://www.random.org/.

 

Validarea câștigătorilor se face de către reprezentantul Organizatorului prin verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în prezenta secțiune. În maximum 1 zi lucrătoare de la finalul concursului se vor anunța câștigătorii pe pagina alocată concursului de pe Facebook și printr-un comentariu la postarea oficială a concursului de pe pagina de Facebook Yurta.ro.

 

Câștigătorii trebuie să urmărească rezultatele extragerii și să-și revendice premiile în maximum 1 (o) zi prin comunicarea datelor personale către Organizator.

Refuzul de a transmite aceste date și/sau de a primi premiul conduce la pierderea dreptului câștigătorului la premiu.

Desemnarea câștigătorului va fi realizată conform indicațiilor de la Secțiunea 4.

Orice solicitare din partea câștigătorului pentru modificarea/schimbarea premiului nu este admisă. Validarea potențialului câștigător al cărui nume de identificare au fost comunicate pe pagina de Facebook Yurta.ro se va face în următoarele condiții:
– Participantul selectat drept potențial câștigător va comunica datele personale și de contact, în termen de maximum 1 (o) zi lucrătoare de la data afișării numelui de identificare pe pagina de Facebook ca fiind potențial câștigător. Datele personale și de contact vor fi trimise reprezentantului Organizatorului la adresa ce va fi comunicată odată cu afișarea câștigătorului. Mesajul trebuie să conțină: numele și prenumele câștigătorului, o copie a documentului de identitate, adresa de email pentru trimiterea invitatiilor, un număr de telefon de contact, precum și o adresă de e-mail validă.
– Organizatorul va confirma validarea câștigătorilor prin: afișare pe Facebook, e-mail și/sau telefonic către participantul selectat a fi câștigător, în termen de maximum 1 (o) zi lucrătoare de la data transmiterii informațiilor de contact de către acesta. Dacă în termen de maximum 1 (o) zi lucrătoare de la afișarea numelui de identificare al potențialului câștigător nu a fost validat câștigătorul (adică nu a trimis datele necesare validării în termenul specificat și/sau nu a îndeplinit condițiile de participare și validare), conduce la pierderea dreptului câștigătorului la premiu, acesta urmând să fie exclus dintr-o nouă extragere dacă nu a îndeplinit condițiile de participare sau inclus într-o nouă extragere dacă le-a îndeplinit.

Validarea înscrierii și a câștigătorului va fi făcută de către Organizator prin verificarea îndeplinirii condițiilor de validitate și participare din prezentul Regulament. Participanții care nu fac dovada îndeplinirii acestor condiții nu vor fi validați. În eventualitatea unei dispute asupra validității unor înscrieri, decizia Organizatorilor este definitivă. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru înscrierile necorespunzătoare.

In cazul in care invitatiile vor ramane la Organizator din diverse motive, cum ar fi: nu vor fi inscrieri valide la concurs, nu se pot valida castigatorii selectati, Organizatorul poate dispune liber de cele 6 invitatii.

SECȚIUNEA 6. RESPONSABILITATEA

Organizatorul concursului nu are nici o răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nici o răspundere decurgând din acordarea premiului, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legate de vreun premiu.

Câștigătorii își asumă întreaga răspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumându-și niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării premiului sau în legătură cu acesta.

Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările necâștigătoare.

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat ulterioare momentului primirii premiului, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă.

Trimiterea invitatiilor va fi efectuată de către Organizator la adresa de email comunicată de câștigător in termenul comunicat la secțiunea 5.2.

SECȚIUNEA 7. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorilor, conform legislației în vigoare.

Prin înscrierea la CONCURSUL “Castiga cu Yurta invitatii la Indagra”, participanții sunt de acord și se obligă să respecte prevederile prezentului Regulament.

Prin participarea la concurs, participanții își exprimă acordul că opiniile lor exprimate in comentariile acestui concurs sa fie  prelucrate si publicate pe site-ul yurta.ro, de catre Yurta Prod S.R.L.

SECȚIUNEA 8. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu îl vor înainta spre soluționare instanței competente române.

Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs poate înceta înainte de termenul stabilit, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

 

Yurta Prod SRL.

administrator

Magdó Mariana